AKTUALNO

Javno naznanilo za javno predstavitev predloga: Občinski načrt ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh


30.10.2020 10:00

 
Številka: 846-1/2020-52 (6-05)
Datum: 30. 10. 2020

V skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) Občina Vrhnika objavlja:

JAVNO NAZNANILO ZA JAVNO PREDSTAVITEV predloga:

• Občinski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh št. 842-1/2020-47 (6-05), verzija 1.0.


Javna predstavitev načrta se izvede z objavo na spletni strani Občine Vrhnika: www.vrhnika.si, od 30. oktobra do 30. novembra 2020.

Pripombe in predlogi na načrt se podajo v pisni obliki na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali se jih posreduje na naslov Občina Vrhnika, Civilna zaščita, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika ali na e-naslov: cz.obcina@vrhnika.si.

Načrt se po elektronski pošti pošlje v usklajevanje izvajalcem načrta.

Občina Vrhnika

Priloge:
 
 

KOLEDAR

DatumDogodek
 
januar
20.1.21Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine zemljišča s parc. št. 1620/18 k.o. Verd (2003)
 
18.1.21Sklep o ustavitvi postopka sklenitve neposredne pogodbe o prodaji nepremičnine zemljišča s parc. št. 877/23 k.o. Verd (2003)
 
12.1.21Novosti pri izdaji lokacijske informacije in potrdil (o namenski rabi zemljišča, o pogojih za spreminjanje meja parcele)
 
5.1.21MNOŽIČNO PRESEJALNO TESTIRANJE SARS-CoV-2 S HITRIMI ANTIGENSKIMI TESTI
 
5.1.21PRIJAVA ZA CEPLJENJE PROTI COVID-19
 
december
28.12.20Sklep o oprostitvi plačila storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za pravne osebe v občini Vrhnika
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00