AKTUALNO

Informacija o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika


9.10.2019 08:00Številka: 3500-1/2015 (5-08)

Dne:       9. 10. 2019

 

 

 

INFORMACIJA

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE VRHNIKA

 

 

 

Občinski svet Občine Vrhnika je dne 26. 9. 2019 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika.

 

Odlok je bil dne 8. 10. 2019 objavljen v Uradnem listu RS (št. 60/2019) in bo začel veljati 15. dan po objavi; t.j. 23. 10. 2019.

 

Odlok je objavljen tudi na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si pod zavihkom Predpisi / Veljavni predpisi.

 

Neuradno prečiščeno besedilo (NPB-7) Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vrhnika je objavljeno na spletni strani Občine Vrhnika www.vrhnika.si pod zavihkom Predpisi / Prečiščena besedila.

 

Opozarjamo, da z dnem 23. 10. 2019 prenehajo veljati vsa v preteklosti izdana potrdila iz uradnih evidenc, ki so pripravljena na podlagi Občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika (potrdila o namenski rabi prostora, lokacijske informacije, potrdila za namen parcelacije, potrdila o stopnji varstva pred hrupom).

 

 

 

Občina Vrhnika, Oddelek za prostor


KOLEDAR

DatumDogodek
 
november
11.11.19Kloriranje vode v naseljih Prezid in Strmica
 
8.11.19 OSNUTEK ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE VRHNIKA ZA LETO 2020
 
8.11.19Osnutek odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Vrhnika
 
7.11.19Popolna zapora ceste Cesarski vrh, Zaplana
 
oktober
9.10.19Informacija o spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Vrhnika
 
4.10.19Video posnetek 6. seje Občinskega sveta Občine Vrhnika
 
september
18.9.19Popolna zapora ceste v Sinji Gorici od 19. 9. do predvidoma 30. 11. 2019
 
maj
28.5.19Javno naznanilo zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta
 
februar
26.2.19Javni razpis - zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2019
 
januar
29.1.19Plačilo turistične in promocijske takse
 


KONTAKT

Telefon:
755-54-10

Fax:
750-51-58

URADNE URE

Ponedeljek
8.00 - 12.00
13.00 - 15.00

Sreda
8.00 - 12.00
13.00 - 17.00

Petek
8.00 - 13.00